Презентації з фізики

Меню сайту
Категорії розділу
Мої статті [8]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Мої статті

Саморобні прилади на уроках фізики

В процесі навчання фізиці велика роль відводиться експерименту. Фізичний дослід (експеримент) сприяє показу об’єктивності законів фізики, забезпечує науковість шкільного курсу, є засобом наочності; формує в учнів специфічні для фізики уміння та навики, підвищує пізнавальні здібності.

Результат навчання суттєво залежить від того, наскільки логічно і тісно пов’язаний експеримент з навчальним матеріалом і наскільки чітко вводиться той чи інший дослід в систему того навчального матеріалу, що вивчається.

Щоб підтримувати зацікавленість учня до навчального процесу, необхідна творча організація уроку. Школа потребує нової особистості учителя, оскільки у шкільному курсі фізики існує величезна кількість явищ, законів, понять, пояснення і ефективне засвоєння учнем яких вимагає від вчителя проявляти творчий підхід, розкривати себе як креатину особистість.

Творчість в діяльності учителя може проявлятися по-різному. Одним із актуальних та цікавих з точки зору методики способів реалізації творчості педагога є конструювання та використання саморобних фізичних приладів та пристроїв на уроках.

Щоб підтримувати зацікавленість учня до навчального процесу, необхідна творча організація уроку. Школа потребує нової особистості учителя, оскільки у шкільному курсі фізики існує величезна кількість явищ, законів, понять, пояснення і ефективне засвоєння учнем яких вимагає від вчителя проявляти творчий підхід, розкривати себе як креатину особистість.

Мета роботи: теоретично обґрунтувати доцільність конструювання та виготовлення вчителем та учнями фізичних приладів, описати конструкцію саморобних приладів та пристроїв, висвітлити методику їх реального використання при проведенні уроків. Довести, що саморобні прилади, як і будь-які інші прилади фізичного кабінету з успіхом використовуються для демонстраційного експерименту, проведення фронтальних лабораторних робіт, для розв’язування задач-демонстрацій якісного та кількісного характеру.


 

Фізика - наука експериментальна. Оскільки між фізикою - наукою і фізикою - навчальним предметом існує тісний зв'язок, процес навчання фізики полягає в послідовному формуванні нових для учнів фізичних понять і теорій на основі не багатьох фундаментальних положень, що опираються на дослід. У ході цього процесу знаходить відображення індуктивний характер встановлення основних фізичних закономірностей на базі експерименту і дедуктивний характер виведення наслідків із встановлених таким чином закономірностей з використанням доступного для учнів математичного апарату.

Використання експерименту в навчальному процесі з фізики дозволяє: показати явища, що вивчаються, в педагогічно трансформованому вигляді і тим самим створити необхідну експериментальну базу для їх вивчення; проілюструвати встановлені в науці закони і закономірності в доступному для учнів вигляді і зробити їх зміст зрозумілим для учнів; підвищити наочність викладання; ознайомити учнів з експериментальним методом дослідження фізичних явищ; показати застосування фізичних явищ, що вивчаються, в техніці, технологіях та побуті; посилити інтерес учнів до вивчення фізики; формувати політехнічні та дослідно-експериментаторські навички.

Демонстраційний експеримент як метод навчання належить до ілюстративних методів. Головна дійова особа в демонстраційному експерименті - вчитель, який не лише організовує навчальну роботу, але і проводить демонстрацію дослідів. Демонстраційний експеримент має суттєвий недолік - учні не працюють з приладами (хоча деякі з них можуть залучатись до підготовки демонстрацій).

Постановка дослідів повинна бути максимально чіткою, а пояснення - продуманим і відображати не лише фізичну суть експерименту, а й його місце в системі фізичної науки. З педагогічної точки зору демонстрація дослідів є необхідною при розв'язанні низки специфічних задач, а саме:
1. Для ілюстрації пояснень учителя. Практика свідчить, що ефективність засвоєння навчального матеріалу значно підвищується, якщо пояснення вчителя супроводжується демонстрацією дослідів. Адже в ході демонстрації вчитель має можливість керувати пізнавальною діяльністю учнів, акцентувати увагу на обставинах найбільш важливих для розуміння суті навчального матеріалу. Демонстрацій такого типу більш усього в обов'язковому мінімумі, передбаченому програмою.

2. Для ілюстрації застосування вивчених фізичних явищ та теорій в техніці, технологіях та побуті. Демонстрація таких дослідів є необхідною не лише для ілюстрації зв'язків фізики з технікою, а й для підготовки учнів до життя в умовах сучасного технізованого суспільства. Ознайомлення з об'єктами техніко-технологічного характеру сприяє формуванню мотивації учіння фізики, дозволяє поглибити та систематизувати знання учнів про раніше вивчені фізичні явища.

3. Для збудження та активізації пізнавального інтересу до фізичних явищ та теорій. Ефективний демонстраційний експеримент може бути своєрідним поштовхом до активної пізнавальної діяльності учнів, особливо, якщо він носить проблемний характер. (Наприклад, демонстрація плавання сталевої голки на поверхні води створює проблемну ситуацію, яка може бути покладена в основу вивчення властивостей поверхневого шару рідини).

4. Для перевірки припущень, висунутих учнями в ході обговорення навчальних проблем.

Оскільки сучасна методика фізики пропонує велику кількість демонстрацій з кожної теми шкільного курсу фізики, перед вчителем завжди виникає проблема відбору дослідів при підготовці до кожного конкретного уроку. За наявності кількох варіантів дослідів слід відібрати ті, які: найповніше відповідають темі та дидактичним цілям уроку; найефективніше вписуються в логічну структуру уроку; найбільш виразно ілюструють явище чи фізичну теорію; можуть бути відтворені на найпростішому обладнанні ( але без втрати ефективності).

Фізика, як наука природнича, пов’язана із спостереженнями за явищами природи, які вчитель або учні відтворюють за допомогою  спеціально  сконструйованих приладів. Майже кожен урок з фізики передбачає експеримент  у вигляді демонстрацій, лабораторних робіт та робіт фізичного практикуму. Прилади є своєрідними підсилювачами відчуттів, які одержують учні, а демонстрації сприяють творчому засвоєнню фізичних знань, слугують інструментом переконливої мотивації навчально-виховного процесу. Саме через експеримент вчитель найповніше реалізує свої методичні установки. Ефективний вчитель фізики повинен не тільки ґрунтовно опанувати фундаментальні знання, але й володіти уміннями щодо застосування їх у практичній діяльності, тобто володіти мистецтвом експериментатора дослідника, творця.

 Досвід викладання фізики показує, що досконало підготовлений демонстраційний і лабораторний експеримент, який дає стабільні, близькі до табличних результати, можливий лише  при створенні добре обладнаного і впорядкованого кабінету фізики. В такому кабінеті прилади та установки повністю забезпечують навчальний процес, надійно працюють, раціонально розташовані, безпечні при експлуатації, мають естетичний вигляд.

Ряд приладів учні під керівництвом вчителя можуть створювати самостійно. Сьогодні, в період широкого використання комп’ютерних технологій, насичення навчального процесу мультимедійними засобами, така робота може здатися непотрібною і примітивною. Та ця думка помилкова. Насправді технічна творчість сприяє трудовому вихованню молоді, розкриттю її здібностей і талантів, підвищує креативну та пошукову активність, розвиває асоціативні уявлення, технічну кмітливість, спостережливість, здатність генерувати ідеї, формує певний спосіб мислення – схемами, зоровими образами. Технічна творчість розвиває модельне мислення. Пізнаючи який-небудь процес чи об’єкт, ми будуємо в своїй свідомості їхні моделі. Приймаючи якесь життєве рішення, ми  подумки моделюємо обстановку, програємо на моделі можливий хід подій. По суті наукова робота в своїй основі є моделювання, створення графічних моделей у вигляді схем, креслень та ін. В процесі творення закладаються основи мобільності естетичного стереотипу, коли акуратність, окомір, бережливе відношення до приладів, раціональність і точність вимірювань можуть бути перенесені на інші дії [6]. Не віртуальне, а «живе» унаочнення, створене власними руками та розумом, відіграє визначну мотиваційну роль у процесі навчання, особливо тоді, коли вчитель і учні виступають як автори проекту, виконавці і демонстратори одночасно. Надзвичайно важливий і виховний аспект: співтворчість виробляє почуття колективізму, взаємодопомоги, збагачує емоційну культуру людини. Вчитель, який працює над виготовленням  приладів, систематично вдосконалює свою майстерність. Можна навіть сказати, що наявність саморобних приладів у фізичному кабінеті є своєрідним критерієм працездатності і вчителя, і його учнів.

Виготовлення приладів вчителем і самими учнями сприяє подоланню самої великої «хвороби» нашого навчання – його абстрактності, «коли знання існують самі по собі, а життя йде саме по собі»; наближає  процес викладання фізики до сучасних потреб суспільства. Демонстраційний експеримент з використанням саморобних приладів та пристроїв покликаний допомагати у формуванні раціоналізаторських і винахідницьких здібностей, а також професійної компетентності майбутньої соціально-успішної особистості. 

 

Категорія: Мої статті | Додав: Лариса (03.02.2014)
Переглядів: 2965 | Рейтинг: 3.0/2
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Форма входу
Пошук
Друзі сайту


Copyright Slides © 2023
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz